Γυαλί & Υαλοπετάσματα Κουφωμάτων

Σε συνεργασία με την Saint-Cobain Glass, σας προσφέρουμε μόνο υψηλής ποιότητας προϊόντα, τα οποία αποτελούν την πιο αποτελεσματική λύση για το σπίτι σας.

Οι συνδυασμοί για την εφαρμογή του γυαλιού και υαλοπετασμάτων ποικίλουν, ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ακόμα και τον πιο απαιτητικό πελάτη.

Το θερμομονωτικό γυαλί, αποτελεί ένα προϊόν όπου σε συνδυασμό με μια μεταλλική επίστρωση εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο θερμικής προστασίας.

Κατά την περίοδο του καλοκαιριού, αντανακλά τις υπέρυθρες ακτίνες του ήλιου με αποτέλεσμα έτσι η ανεπιθύμητη θερμότητα να μην εισέρχεται εντός του δωματίου. Παράλληλα και κατά την περίοδο του χειμώνα, αυτό λειτουργεί αντιστρόφως διότι μειώνει την απώλεια θερμότητας από το εσωτερικό του χώρου αλλά και την ανάγκη για κατανάλωση ενέργειας (για θέρμανση) της οικίας σας.

Ως πρότυπο για την κατασκευή των παραθύρων μας, τίθενται αποστάτες από Αλουμίνιο ή PVC υλικό και οι οποίοι γεμίζονται με αργό. Το αργό, είναι ένα αδρανές αέριο -βαρύτερο από τον αέρα- και με καλές θερμομονωτικές ιδιότητες. Τοποθετείται στο γυαλί σε ποσοστό της τάξης του 75%-80% και βελτιώνει τον συνολικό συντελεστή μεταφοράς της θερμότητας. Το αργό είναι το πιο κοινό αδρανές αέριο παγκοσμίως που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις τέτοιες και όχι μόνο.

Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα μπορείτε να δείτε τα χαρακτηριστικά των διάφορων τύπων εφαρμογής του γυαλιού και των υαλοπετασμάτων και όπου αποδεικνύεται ότι στα παράθυρά μας χρησιμοποιούμε το πιο προηγμένο μονωτικό γυαλί.