+30.6948834882

Όπως κάθε δύο χρόνια έτσι και φέτος βρεθήκαμε στην έκθεση κουφωμάτων στην Νυρεμβέργη μαζί με τον Ivan Kόlev από την εταιρία ETICOM και τον Μάκη Κούρτογλου από την εταιρία VERPAN PANEL.

VS Windows Doors